מדיניות פרטיות

כללי

מסמך זה מכיל מידע בנוגע למדיניות הפרטיות של אתר דודי מאזיג – ייעוץ ושיווק אסטרטגי באינטרנט (www.dudimazig.co.il), דף זה כתוב בלשון זכר, אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מידע ו/או תכנים המופיעים באתר מוצגים ללא אחריות מכל סוג שהוא, השימוש במידע נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.


המידע המופיע בדף הנחיתה אינו מהווה ייעוץ מקצועי או הצעה עסקית מסוג כלשהו. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי בעל האתר. מילוי הטופס נעשה באחריותו והסכמתו הבלעדית והמלאה של המשתמש.


בעל האתר לא אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע באתר או בכל נכס אחר השייך לבעל האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

מאגר המידע

בעת שימוש באתר נאסף מידע, חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובת המייל שלך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס, אינך מחוייב לספק מידע זה, אך יתכן כי אי מתן מידע מדוייק על ידך לא יאפשר את השימוש בשירותים הללו, חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית, מידע גאוגרפי, סוג הדפדפן, זמן שהייה בדפים ועוד.

הנתונים המזהים אותך אישית שנאספו על ידי שימושך בטופס צור קשר, יישמרו במאגר המידע של החברה ולא יועברו לצד שלישי מבלי להתייעץ איתך מראש.

שימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
– ליצור עמך קשר למטרת הבנת הצרכים שלך בנוגע לשיווק דיגיטלי ולהמשך תהליך עבודה יחד, אם תבחר בכך.
– לעדכן אותך בפעילויות או שירותים חדשים של החברה, תכנים אלה עשוים לכלול מסרים פרסומיים או מסחריים.
– להבין טוב יותר את קהל הלקוחות של החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת ליצור איתך קשר בדואר אלקטרוני על מנת להבין את צרכי השיווק של העסק שלך, ולעדכן אותך מידי פעם בפעילויות ובשירותים של החברה, דיוור אלקטרוני זה עשוי לכלול מסרים פרסומיים או מסחריים.

ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בעזרת החזרת מייל עם בקשה מפורשת לכך.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

מקום השיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר או בנכס אחר של בעל האתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות תל-אביב בלבד.

שינוים במדיניות הפרטיות

החברה תעדכן ותשפר את מדיניות הפרטיות מידי פעם, כמו כן שינוים מהותיים במדיניות הפרטיות יפורסמו גם בדף הבית.

דילוג לתוכן